ΖΕΥΣ 

 
 
nominative             ὁ    Ζεύς   θεός ἐστιν.
genitive   ἡ     τοῦ    Διὸς     γυνὴ  Ἥρα ἐστίν.
dative   οἱ ἄλλοι θεοὶ   τῷ    Διὶ     πείθονται 
accusative   οὐ βλέπομεν     τὸν    Δία     θεὸς γάρ ἐστιν. 
vocative    ὦ      Ζεῦ,     ἵλαος ἴσθι.